دبیرستان دوره اول پسرانه رستم آبادیان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
جمهوری _خیابان میرزاکوچک خان پ 37
02166702115
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه