دبیرستان دوره اول پسرانه رستگاران آق قلا

آق قلا
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
انبار الوم- روبروی پمپ گاز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه