دبیرستان دوره اول پسرانه رستگاران 2 زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار ثارا...- جنب مسجد ثارا...- داخل کوچه
05412419029
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه