دبیرستان دوره اول پسرانه رهیار تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابانيابان سردار جنگل،نبش گلزار يكم شرقي
02144470381
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه