دبیرستان دوره اول پسرانه سربداران سبزوار

سبزوار
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
چهارراه دانشگاه-رو به روی آتشنشانی
05712646914
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه