دبیرستان دوره اول پسرانه سعدی شهرکرد

شهرکرد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه مردمی
شهرکرد - قسمت فرهنگیان
03832228127
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه