دبیرستان دوره اول پسرانه سماء اردبيل

اردبيل
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ والی خ 16متری پشت بیمارستان امام خمینی
04512236595
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه