دبیرستان دوره اول پسرانه سماء قوچان

قوچان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان شهید باهنر- روبروی پارک جنگلی
05147234582
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه