دبیرستان دوره اول پسرانه سماء3 مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
قاسم آباد - یوسفی ٢٥-٢٧
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه