دبیرستان دوره اول پسرانه سما اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
چهارباغ-کوچه حضرت یحیی-کوچه باغ زرشک-بن بست پیام
03136242956
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه