دبیرستان دوره اول پسرانه سما بندرعباس

بندرعباس
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بیست متری خواجه عطا - پشت اداره ثبت اسناد
07613341114
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه