دبیرستان دوره اول پسرانه سما زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه 10
05433236937
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه