دبیرستان دوره اول پسرانه سما ملاير

ملاير
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ خلبان از سمت پارک ابتدای خیابان سمت چپ
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه