دبیرستان دوره اول پسرانه سیدالشهداء تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابانيابان كرمان جنوبي خیابانيابان شهيد عادل زاده
02177829276
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه