دبیرستان دوره اول پسرانه شاهد شهید شهریاری تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
خیاباناني آ بادنو - خیابان ميثاق - خیابان شقايق - خیابان نيلوفر
02155529229
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه