دبیرستان دوره اول پسرانه شایستگان آران و بيدگل

پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان ١٧ شهریور-قیام١٥-کوچه دستغیب
03622738886
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه