دبیرستان دوره اول پسرانه شهدای ایران خودرو تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
پیکانشهر روبروی آمفی تئاتر
02144180441
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه