دبیرستان دوره اول پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز

اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
سه راهی فرودگاه-بلوار نفت-شهرک قائم
دبیرستان دوره اول پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه