دبیرستان دوره اول پسرانه شهیدبهشتی (سمپاد ) کرمانشاه

پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
خ بنت الهدى صدر - کوی شهید پندپذیر- کوی شهید مویری
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه