دبیرستان دوره اول پسرانه شهیدمحسن چیت چیان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خ 17شهریورچهارراه دروازه دولاب خ شهیداکبری پ 8
02133551496
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه