دبیرستان دوره اول پسرانه شهید آوینی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
بلوار ابوذر - خیابان شهید ده حقی - جنب دانشگاه آزاد
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه