دبیرستان دوره اول پسرانه شهید امین محمدی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
پيروزي - دوم نيرو هوايي-2/31 پلاك 20
02177474052
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه