دبیرستان دوره اول پسرانه شهید اژه ای اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
اصفهان - بلوارصفه - جنب درب غربی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
03136201319
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه