دبیرستان دوره اول پسرانه شهید باهنر 4 کرج

کرج
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
مهرشهر فاز ٤ خیابان ٤١٢
02633502051
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه