دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
جواديه ابتداي 20 متري
02155643042
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه