دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
بلوار معلم- بین معلم 5 و 7
05424139013
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه