دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی سقز

سقز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
کردستان - سقز - خیابان ورزش - روبروی استادیوم شهید کاظمی
08736223788
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه