دبیرستان دوره اول پسرانه شهید حسینی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
گلبرگ شرقی تقاطع اتوبان شهید باقری جنب پارک یاسمن
02177937989
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه