دبیرستان دوره اول پسرانه شهید حشمتی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
شاهد
دردشت خیابان شهيد حمزه لوئي
02177911942
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه