دبیرستان دوره اول پسرانه شهید دانشخواه تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
پيروزي - ششم نيروهوايي- نبش 6/40
02177409781
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه