دبیرستان دوره اول پسرانه شهید رجایی شهربابک

پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
میدان عاشورا، جنب مصلی
03924224692
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه