دبیرستان دوره اول پسرانه شهید سلیمانی باهنر کرمانشاه

پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
فرهنگیان- فاز یک- خیابان ناسیونال
08318243919
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه