دبیرستان دوره اول پسرانه شهید عاشوری تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان پیروزی - خیابان شکوفه - خیابان شهید عزیزی-پلاک١١٧
02133253060
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه