دبیرستان دوره اول پسرانه شهید علی ایرانمنش بافت

بافت
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
بافت- مدرسه راهنمایی شهید علی ایرانمنش
03474222748
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه