دبیرستان دوره اول پسرانه شهید فهمیده تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان دانش سرا تربیت معلم
09144149570
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه