دبیرستان دوره اول پسرانه شهید قرچه لو پاکدشت

پاکدشت
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
جاده خاوران بلوار امام رضا پشت شهرداری بلوار خرمشهر
02136038603
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه