دبیرستان دوره اول پسرانه شهید مجتب یناظم البکا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خ عبید زاکانی خ شهید مهدوی پ ث 2398
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه