دبیرستان دوره اول پسرانه شهید مطهری تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
رسالت چ در دشت خیابان حيدر خیاباناني خیابان احد زاده
02177451052
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه