دبیرستان دوره اول پسرانه شهید نقدی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
پرديس روستاي باغكمش جنب كارخیابانانه سيمان
02176255600
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه