دبیرستان دوره اول پسرانه شهید پیچك تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
پيروزي - پرواز شمالي - انتهاي صفا
02133341842
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه