دبیرستان دوره اول پسرانه شهید کدخدایی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
میدان پاستور-خیابان پاستور غربی-خیابان شهید آژیده
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه