دبیرستان دوره اول پسرانه شیخ بهایی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
م ونک خیابان ملا صدرا اول شیخیابان بهایی
02188042515
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه