دبیرستان دوره اول پسرانه صفا 2 نجف آباد

نجف آباد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
نجف آباد- خ شریعتی - خ مولوی شمالی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه