دبیرستان دوره اول پسرانه صنف گرد بافان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابانزانه بخیابانارايي شهرك بعثت
02155062027
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه