دبیرستان دوره اول پسرانه ضمیری زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
بلوار شهید مزاری- خیابان دستغیب- حد فاصل دستغیب 10 و 12
05433431825
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه