دبیرستان دوره اول پسرانه طالقانی طبس

طبس
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
گلشن- انتهای خیابان پنج علی- روبروی ایران خودرو
03534222271
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه