دبیرستان دوره اول پسرانه طلایه داران اردبيل

اردبيل
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
خیابان ساحلی-نرسیده به استخر شهرداری
04533248953
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه