دبیرستان دوره اول پسرانه ظفر کرج

کرج
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
فردیس-فلکه سوم-خ ١١ شرقی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه