دبیرستان دوره اول پسرانه عدل دانشگاه اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان هزار جریب، مقابل سازمان جهاد کشاورزی، درب جنگلبانی دانشگاه اصفهان، پشت دبیرستان البرز
03137932415
دبیرستان دوره اول پسرانه عدل دانشگاه اصفهان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه