دبیرستان دوره اول پسرانه علامه امینی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
علي اباد جنوبي بلوار دستواره ك گودرزي
02155308939
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه